Przejdź do treści

Nazwy radeł / Names of hoe-ploughs (mapa 143, karta LXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy radeł / Names of hoe-ploughs (mapa 143, karta LXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; radło ; socha ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych nazw radeł ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy typu "radło" oznaczają narzędzia. 1 - radło do samodzielnej orki, 2 - do podorywki lub orki po pługu lub sosze, 3 - "radło", "redło", "rydło" oznacza radło lub radełko do uprawy ziemniaków, 4 - "radełko", "redełko" itp. oznacza radełko do uprawy ziemniaków, 5 - "redlica". B. Nazwy typu "socha" oznaczają narzędzia. 6 - "socha" do samodzielnej orki, 7 - "soszka", "socha" lub podobnie oznacza narzędzia pomocnicze do uprawy ziemniaków. C. Nazwy typu "hak" oznaczają narzędzia. 8 - "hak", radło do samodzielnej orki, 9 - "hak", "hok", "hocyk", oznacza radło lub radełko do uprawy ziemniaków. D. Nazwa "płużek", "płużk" oznacza narzędzie. 10 - dwuskrzydlny drewniany lub żelazny płużek do uprawy ziemniaków. E. Inne nazwy. 11 - "obsypnik", "rapacz", dwuskrzydlne "radełko" do uprawy ziemniaków. F. Inne oznaczenia. 12 - nie uwzględniono nazw sprzed II wojny światowej, 13 - nie stwierdzono istnienia wymienionych nazw, 14 - brak materiałów, 15 - południowo-zachodnia granica nazwy "socha" na oznaczenie sochy (por. PAE, zeszyt I, mapa 3), 16 - zachodnia granica nazwy "socha" na określenie innego narzędzia (por. PAE zeszyt I, mapa 3)

Twórca

Garyga, Bolesław ; Osuchowska, Danuta

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0160_01>

Zasięg

ogólnopolski