Przejdź do treści

Urządzenia przy radłach do rozgarniania ziemi / Arrangements on the hoe-ploughs to rake aside the soi (mapa 144, karta LXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i danych z literatury]

Tytuł

Urządzenia przy radłach do rozgarniania ziemi / Arrangements on the hoe-ploughs to rake aside the soi (mapa 144, karta LXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i danych z literatury]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; radło

Opis

mapa ukazuje występowanie urządzeń przy radłach do rozgarniania ziemi ; zawarto na niej następujące informacje: A. Radła bez urządzeń do rozgarniania ziemi. 1 - o wąskiej radlicy, 2 - o szerokiej radlicy. B. Radła z dodatkowymi urządzeniami do odgarniania ziemi. 3 - słoma owijająca przednią słupicę, 4 - deska umocowana do tylnej lub przedniej słupicy, 5 - rozgony, tj. klinowate skrzydełka, 6 - z dwoma skrzydełkami, tj. symetrycznie umieszczonymi deseczkami pełniącymi funkcję odkładnic*. C. Inne oznaczenia. 7 - zasięg występowania radeł bez dodatkowych urządzeń do rozgarniania ziemi.

Uwaga:
*znak ten obejmuje zarówno dawne radła do orania, do których dodawano odkładnicę, jak i drewniane radełka używane wyłącznie do uprawy ziemniaków.

Twórca

Garyga, Bolesław ; Osuchowska, Danuta

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0161_01>

Zasięg

ogólnopolski