Przejdź do treści

Koleśne i bezkoleśne narzędzia drewniane do orania / Wheeled and non-wheeled wooden tools for ploughing (mapa 145, karta LXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz danych z literatury]

Tytuł

Koleśne i bezkoleśne narzędzia drewniane do orania / Wheeled and non-wheeled wooden tools for ploughing (mapa 145, karta LXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 oraz danych z literatury]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; radło ; radło koleśne ; radło bezkoleśne

Opis

mapa ukazuje występowanie koleśnych i bezkoleśnych narzędzi drewnianych do orania ; zawarto na niej następujące informacje: A. Narzędzia bezkoleśne. 1 - z grządzielą bez podpory. B. Narzędzia koleśne. 2 - koniec grządzieli opiera się na jednym kole, 3 - grządziel opiera się na koleśnicach (uwzględniono tu również "karak"). C. Inne oznaczenia. 4 - zasięg drewnianych radeł z odkładnicami i bez odkładnic (por. mapę 144)

Twórca

Garyga, Bolesław ; Osuchowska, Danuta

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0162_01>

Zasięg

ogólnopolski