Przejdź do treści

Płużyce / Relics of ploughshares (mapa 148, karta LXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Tytuł

Płużyce / Relics of ploughshares (mapa 148, karta LXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; płużyca

Opis

mapa ukazuje występowanie płużyc ; zawarto na niej następujące informacje: A. Płużyce istniały. 1 - do końca XIX w., 2 - do końca I wojny światowej, 3 - ślady ich dawniejszego występowania, 4 - stwierdzono, że nikt nie pamięta istnienia takich narzędzi, 5 - nie stwierdzono występowania płużyc w przeszłości, 6 - ślady występowania płużyc (por. mapy 149 i 150). B. Inne oznaczenia. 7 - zachodni zasięg sochy (por. PAE, zeszyt I, mapa 3), 8 - zasięg radła płozowo-czworobocznego (wg K. Moszyńskiego, Kultura ludowa Słowian, s. 151, mapa 4)

Twórca

Szyfelbein-Sokolewicz, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Dynowski, Witold. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0165_01>

Zasięg

ogólnopolski