Przejdź do treści

Radło „śląskie” / The „Silesian” hoe-plough (mapa 147, karta LXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Tytuł

Radło „śląskie” / The „Silesian” hoe-plough (mapa 147, karta LXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; radło ; radło czworoboczne ; radło koleśne ; radło bezkoleśne ; Śląsk

Opis

mapa ukazuje występowanie radła„śląskiego”; zawarto na niej następujące informacje: A. Radła z dwiema rękojeściami przymocowanymi do grządzieli jak rys. 1 i 2, opartymi na krokiewce. Radła "śląskie" właściwe. 1 - koleśne z rozgonami. Radła bez rozgonów. 2 - koleśne, 3 - bezkoleśne. B. Występowanie cech wspólnych dla radeł śląskich. 4 - drewniane radła czworoboczne, 5 - radła koleśne, 6 - drewniane radła czworoboczne bezkoleśne. C. Funkcje radeł. 7 - wyorywanie bruzd na ziemniaki, 8 - rozorywanie rządków przy wykopkach ziemniaków, 9 - wyorywanie bruzd pod ziemniaki i rozorywanie rządków z ziemniakami

Twórca

Garyga, Bolesław

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0164_01>

Zasięg

ogólnopolski