Przejdź do treści

Pługi niefabryczne / Ploughs not made in a factory (mapa 151, karta LXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Tytuł

Pługi niefabryczne / Ploughs not made in a factory (mapa 151, karta LXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; pług ; pług drewniany ; pług koleśny ; pług bezkoleśny ; pług kowalski

Opis

mapa ukazuje występowanie pługów niefabrycznych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Pługi drewniane bezkoleśne, dwurękojeściowe. Długogrządzielowe typu płużycy (ponad 2,5 m). 1 - z drewnianym płozem okutym blachą. O krótszej grządzieli (poniżej 2,5 m). 2 - z odkładnicą i lemieszem żelaznym. B. Pługi koleśne. O grządzieli średniodługiej. 3 - jednorękojeściowe, 4 - dwurękojeściowe. C. Żelazne pługi sparzaste (por. sochy żelazne, PAE zeszyt I, mapa 3). 5 - pługi sparzaste. D. Inne oznaczenia. 6 - nie stwierdzono istnienia takich narzędzi

Twórca

Szyfelbein-Sokolewicz, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Dynowski, Witold. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0168_01>

Zasięg

ogólnopolski