Przejdź do treści

Drewniane pługi koleśne / Wooden wheeled ploughs (mapa 152, karta LXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Tytuł

Drewniane pługi koleśne / Wooden wheeled ploughs (mapa 152, karta LXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1953-1954 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; narzędzia maszyny i urządzenia ; narzędzia do sprzężajnej uprawy ziemi ; narzędzia płużne ; pług ; pług drewniany ; pług koleśny

Opis

mapa ukazuje występowanie drewnianych pługów koleśnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Drewniane pługi koleśne istniały. 1 - w czasie badań, 2 - do końca I wojny światowej, 3 - do końca XIX w., 4 - XIX i XX w., bez bliższego określenia czasu. B. Inne oznaczenia. 5 - nie stwierdzono takich pługów, materiał niepewny, 6 - zasięg południowy przewagi pługa bezkoleśnego, 7 - zasięg północno-wschodni pługa koleśnego

Twórca

Szyfelbein-Sokolewicz, Zofia ; Pokropek, Marian ; Makulski, Krzysztof

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Kutrzeba-Pojnarowa, Anna. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0169_01>

Zasięg

ogólnopolski