Przejdź do treści

Brogi / Ricks (mapa 164, karta LXXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955 i innych źródeł]

Tytuł

Brogi / Ricks (mapa 164, karta LXXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; bróg

Opis

mapa ukazuje występowanie brogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Brogi jako narzędzia do przechowywania nie wymłóconego zboża. 1 - istnieją od dawna, 2 - istnieją, ale pojawiły się dopiero w ostatnim półwieczu, 3 - istniały, ale zanikły. B. Brogi do przechowywania siana i słomy. 4 - istniały w czasie badań terenowych w 1955 r. C. Inne oznaczenia. 5 - zachodnia granica częstego występowania brogów, 6 - nie stwierdzono występowania brogów, 7 - znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 8 - znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof ; Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0181_01>

Zasięg

ogólnopolski