Przejdź do treści

Nazwy brogów i znaczenie wyrazu „bróg” / Names of ricks and the meaning of the word „rick” (mapa 165, karta LXXVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955 i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy brogów i znaczenie wyrazu „bróg” / Names of ricks and the meaning of the word „rick” (mapa 165, karta LXXVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; bróg ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych nazw brogów i znaczenie wyrazu „bróg” ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy "bróg", "brodło" na określenie pomieszczeń na siano, zboże i ziemniaki. 1 - "bróg", "brodło" oznacza bróg właściwy - ruchomy dach na czterech słupach (por. mapa 164, rys. 1-4), 2 - zachodnia granica częstego występowania brogów właściwych, 3 - oznacza szopę o dachu nieruchomym, 4 - oznacza stertę zboża (por. mapę 167, rys. 1, 2), 5 - oznacza kopiec na ziemniaki. B. Wyraz "brodło" i pokrewne oznaczają część całości. 6 - drągi, żerdzie wbite pionowo w ziemię a podtrzymujące sterty, stogi (por. mapę 168, rys. 1). C. Inne nazwy brogów właściwych. 7 - "sterta", "sterta dekowana", "ster", 8 - "stóg", "stożek", "stóg drągowy", 9 - "kaptur", "kapelusz", "kapa", 10 - "polska stodoła", "letnia stodoła", "feldscheune", 11 - "deka", "poddek", 12 - "dach", "poddach", 13 - inne nazwy występujące sporadycznie*. D. Inne oznaczenia. 14 - brogi występują lub występowały, natomiast brak dokładnych danych co do nazw, 15 - nie stwierdzono występowania brogów i nazw "bróg", "brodło", 16 - znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 17 - znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Uwagi:
*W oznaczonych sygnaturą miejscowościach występują jeszcze inne nazwy: "czupka" (20.10.XI), "szober" (18.18.III), "siober" (29.15.III), "rajter" (14.10.XI), "bociek" (29.31.VII), "heuschuppen" (29.13.X)

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof ; Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1967

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0182_01>

Zasięg

ogólnopolski