Przejdź do treści

Formy brogów / Forms of ricks (mapa 166, karta LXXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955 i innych źródeł]

Tytuł

Formy brogów / Forms of ricks (mapa 166, karta LXXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; bróg

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych form brogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zabezpieczanie brogów przed wilgocią. Brogi naziemne zabezpieczone. 1 - ściółką z gałęzi i słomy, 2 - luźno położonymi dylami lub podłogą z desek. Nadziemne, palowe z platformą, a) pod nieobudowaną platformą znajdują się. 3 - przygodne schowki, 4 - piwnica, b) pod obudowaną platformą znajduje się. 5 - szopa lub inne pomieszczenie, 6 - chlew. Inne formy zabezpieczeń. 7 - ogradzanie. B. Formy dachów (oznaczone przez podkreślenie). 8 - stożkowate i piramidalne, 9 - czterospadowe, 10 - dwuspadowe. C. Inne oznaczenia. 11 - zachodnia granica częstego występowania brogów, 12 - brogi występują lub występowały, natomiast brak danych co do ich konstrukcji, 13 - nie stwierdzono występowania brogów, 14 - znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 15 - znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof ; Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0183_01>

Zasięg

ogólnopolski