Przejdź do treści

Sterty, ich funkcje i nazwy / Heaps, their functions and names (mapa 167, karta LXXX)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955]

Tytuł

Sterty, ich funkcje i nazwy / Heaps, their functions and names (mapa 167, karta LXXX)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; przechowywanie plonów tymczasowe ; stóg ; snop ; bróg ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie stert, ich funkcje i nazwy ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono występowanie stert, tj. zbioru snopów, słomy lub siana, o podstawie czworobocznej. 1 - w PGR-ach i gospodarstwach chłopskich, 2 - tylko w PGR-ach, 3 - tylko w gospodarstwach chłopskich. B. Obszar występowania różnych nazw stert. 4 - "sterta", 5 - "stóg", 6 - "bróg". C. Inne oznaczenia. 7 - nie stwierdzono występowania stert (materiał niepewny); wskutek rozpadu dużych gospodarstw sterty zanikły, 8 - znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof ; Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0184_01>

Zasięg

ogólnopolski