Przejdź do treści

Odmiany stogów / Types of stacks (mapa 168, karta LXXXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955]

Tytuł

Odmiany stogów / Types of stacks (mapa 168, karta LXXXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; przechowywanie plonów tymczasowe ; stóg ; snop ; bróg

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych odmian stogów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stogi wzmocnione pionową tyką. 1 - na zboże nie wymłócone w snopach lub na słomę, 2 - na siano. B. Brogi bez wzmocnionej tyki. 3 - na zboże nie wymłócone, słomę lub siano, 4 - zwarty zasięg występowania stogów bez wzmacniącej tyki. C. Inne oznaczenia. 5 - nie stwierdzono występowania stogów, 6 - znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 7 - znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof ; Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0185_01>

Zasięg

ogólnopolski