Przejdź do treści

Nazwy stogów na tle ich form i funkcji / Names of stacks on the baccjground of their form and function (mapa 169, karta LXXXII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955]

Tytuł

Nazwy stogów na tle ich form i funkcji / Names of stacks on the baccjground of their form and function (mapa 169, karta LXXXII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; przechowywanie plonów tymczasowe ; stóg ; snop ; bróg ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy stogów na tle ich form i funkcji ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy stogów, tj. kopic o kolistej podstawie. 1 - "stóg", "stożek", 2 - "sterta", 3 - "bróg", 4 - "kopa", "kopniak". B. Zasięgi form i funkcji stogów. 5 - stogi z tyką wzmacniającą, na zboże nie wymłócone i słomę, 6 - stogi z tyką wzmacniającą, na siano, 7 - stogi bez tyki wzmacniającej na zboże nie wymłócone, słomę lub siano, 8 - stogi występują, lecz nie zapisano nazw. C. Inne oznaczenia. 9 - nie stwierdzono występowania stogów, 10 - znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 11 - znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof ; Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0186_01>

Zasięg

ogólnopolski