Przejdź do treści

Nazwy kołów wzmacniających stogi / Names of poles reingorcing the stacks (mapa 170, karta LXXXIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955]

Tytuł

Nazwy kołów wzmacniających stogi / Names of poles reingorcing the stacks (mapa 170, karta LXXXIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; przechowywanie plonów tymczasowe ; stóg ; bróg ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw kołów wzmacniających stogi ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy kołów wzmacniających stogi. 1 - "stożyna", "stożysko", "stogowisko", "stożerysko" lub podobnie, 2 - "ścięzur", "ścienzor", "ścięzoro", "ścierorzysko", 3 - "tyka", "tyczka", "tycha", "tyłko", 4 - "drąg", "drążek", 5 - "sośnik", 6 - "brożyna", 7 - "słup", 8 - "kół", "kołek", 9 - inne nazwy występujące sporadycznie*. B. Zasięgi stogów ze wzmacniającym kołem i zasięg brogów. 10 - zasięg stogów na zboże i słomę, 11 - zasięg stogów na siano, 12 - zachodni zasięg częstego występowania brogów. C. Inne oznaczenia. 13 - stogi z kołem istnieją, ale nie stwierdzono istnienia osobnych nazw na koły, 14 - nie stwierdzono istnienia stogów z kołem.

- znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie,
- znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Uwagi:
*"ostrewka" (11.18.II); "ścibor" (20.22.X)

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof ; Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0187_01>

Zasięg

ogólnopolski