Przejdź do treści

Znaczenia wyrazów „stóg” i „sterta” / Meanings of the words „stack” and „heap” (mapa 171, karta LXXXIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955]

Tytuł

Znaczenia wyrazów „stóg” i „sterta” / Meanings of the words „stack” and „heap” (mapa 171, karta LXXXIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; przechowywanie plonów tymczasowe ; stóg ; sterta ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje znaczenia wyrazów „stóg” i „sterta” ; zawarto na niej następujące informacje: A. Wyrazy typu "stóg", "stożek" oznaczają. 1 - okrągły stóg, 2 - czworokątną stertę, 3 - okrągły stóg i czworokątną stertę. B. Wyrazy typu "sterta" oznaczają. 4 - czworokątną stertę, 5 - okrągły stóg, 6 - czworokątną stertę i okrągły stóg. C. Przybliżone zasięgi różnych znaczeń wyrazu "stóg" według J. Basary*. Wyraz "stóg" oznacza. 7 - kopę zboża, 8 - kopę zboża lub siana, 9 - wyraz "stóg" nie jest znany. D. Inne oznaczenia. 10 - nie stwierdzono występowania nazw "stóg", "sterta".

- znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie,
- znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Uwaga:
*J. Basara: Zróżnicowanie schematyczno-geograficzne niektórych terminów z budownictwa wiejskiego na terenie Polski, "Poradnik Językowy", 1958, nr 3 (158).

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof ; Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0188_01>

Zasięg

ogólnopolski