Przejdź do treści

Występowanie i zanikanie stogów i stert / Prevalence and vanishing of heaps and stacks (mapa 172, karta LXXXIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955]

Tytuł

Występowanie i zanikanie stogów i stert / Prevalence and vanishing of heaps and stacks (mapa 172, karta LXXXIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1954-1955]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; przechowywanie plonów tymczasowe ; stóg ; sterta

Opis

mapa ukazuje występowanie i zanikanie stogów oraz stert ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie i zanikanie stogów. 1 - stwierdzono istnienie stogów w czasie badań, 2 - stogi istniały, ale zanikły (za pamięci informatorów). B. Występowanie i zanikanie stert. 3 - stwierdzono istnienie stert w czasie badań, 4 - sterty istniały, ale zanikły (po II wojnie światowej). C. Inne oznaczenia. 5 - nie stwierdzono występowania stogów i stert

- znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie,
- znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Kwaśniewski, Krzysztof ; Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0189_01>

Zasięg

ogólnopolski