Przejdź do treści

Lokalizacja piwnic i zasięg nazwy „sklep” / Lokalization of the cellars and the extent of the word „sklep” (mapa 176, karta LXXXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 i innych źródeł]

Tytuł

Lokalizacja piwnic i zasięg nazwy „sklep” / Lokalization of the cellars and the extent of the word „sklep” (mapa 176, karta LXXXVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; elementy budynku ; wnętrze ; piwnica ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje lokalizację piwnic i zasięg nazwy „sklep”; zawarto na niej następujące informacje: 1 – punkty stałej sieci PAE, 2 – obszar prawie wyłącznego występowania piwnic pod budynkami (pod chałupą, chlewem, stodołą itp.), 3 – obszar dużej przewagi piwnic pod budynkami (ok. 75 %), wolno stojące występują rzadko, 4 – obszar mieszany równowagi obu sposobów lokalizowania piwnic, 5 – obszar dużej przewagi piwnic wolno stojących (ok. 75 %), piwnice pod budynkami rzadkie i nowego pochodzenia – pojawiły się w XX w., 6 – obszar wyłącznego występowania piwnic wolno stojących, piwnice pod budynkami nie występują, 7 – przybliżony północno-zachodni zasięg obszaru zdecydowanej przewagi drewnianego budownictwa mieszkalnego (ok. 70-90 %), 8 – przybliżony północno-zachodni zasięg obszaru, na którym drewniane budynki mieszkalne stanowią 10-30 %, 9 – zasięg występowania nazw „sklep” na określenie piwnic pod budynkami i wolno stojących*, 10 – zasięg częstego występowania piwnic wnękowych

Uwaga:
*Na podstawie mapy 180. Por. także Mały Atlas Gwar Polskich, mapa 9.

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0193_01>

Zasięg

ogólnopolski