Przejdź do treści

Konstrukcje ścian piwnic wolno stojących / Construction of the walls of free standing cellars (mapa 177, karta LXXXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 i innych źródeł]

Tytuł

Konstrukcje ścian piwnic wolno stojących / Construction of the walls of free standing cellars (mapa 177, karta LXXXVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1955-1960 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek gospodarczy ; piwnica ; elementy budynku ; ściana ; ściana z drewna ; ściana z kamienia ; ściana z cegły ; ściana z betonu ; konstrukcja ścian

Opis

mapa ukazuje konstrukcje ścian piwnic wolno stojących ; zawarto na niej następujące informacje: A. Piwnice jamowe. O ścianach nie wystających nad poziom ziemi. 1 – o ścianach ziemnych, często skośnie ściętych, 2 – wyłożonych drewnem, 3 – wyłożonych kamieniami, 4 – o ścianach z cegły, rzadziej z betonu. Jamowe, ze ścianami wystającymi nad poziom ziemi. 5 – nadbudowa z drewna, 6 – nadbudowa z kamienia, 7 – nadbudowa z cegieł. Piwnice w zboczach wzniesień. 8 – wnękowe. Inne oznaczenia. 9 – stwierdzono bardzo rzadkie występowanie wolno stojących piwnic; dane niewystarczające do określenia typologicznego. B. Strefa występowania piwnic wolno stojących i pod budynkami. 10 – przewaga piwnic wolno stojących, 11 – zanikanie piwnic wolno stojących, obszar mieszany równowagi obu sposobów lokalizowania piwnic, 12 – duża przewaga piwnic pod budynkami

Twórca

Bohdanowicz, Janusz ; Matuszewska, Barbara

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0194_01>

Zasięg

ogólnopolski