Przejdź do treści

Nazwy zapasek naramiennych / Names of arm aprons (mapa 186, karta XCIII) 

[na podstawie badań PAE z 1964 r. i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy zapasek naramiennych / Names of arm aprons (mapa 186, karta XCIII) 

[na podstawie badań PAE z 1964 r. i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; odzież ; strój ; elementy odzieży ; odzież kobieca ; narzutka ; zapaska na odziew ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje nazwy zapasek naramiennych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy typu „zapaska”. 1 – „zapaska”, rzadziej „zapasecka”, 2 – „zapaska do odziewu”, 3 – „zapaska na odziew”, 4 – „zapaska połcata”, 5 – „zapaska domasowska”, - „zapaska raduńska”, - „zapaska krakowska”, - „zapaska półkrakowska”, - „zapaska swojska” (tj. miejscowa), - „zapaska polna”, - „zapaska zielona”, - „zapaska pyszna”, - „zapaska w czerwone zęby”, - „zapaska ciemna w deskę”, - „zapaska bystra”, - „zapaska bura”, - „zapaska naramienna”, 6 – „zapaska górowa”. B. Nazwy typu „fartuch”. 7 – „fartuch”, 8 – „fartuch do odziewu” lub „do odziewania”, 9 – „fartuch bury”, 10 – „fartuch do okrycia”, 11 – „fartuch na ramiona”, 12 – „fartuch księżacki”. C. Inne nazwy. 13 – „burek”, „bureczek”, 14 – „odziewajka”, 15 – „nadziewka”, „odziewka”. D. Inne oznaczenia. 16 – stwierdzono istnienie desygnatu, nazwy brak

Twórca

Katedra Etnografii Ogólnej i Słowian Uniwersytetu Wrocławskiego ze współudziałem Haliny Bojanowskiej, Barbary Sawickiej i Ewy Szleszkowskiej

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0203_01>

Zasięg

ogólnopolski