Przejdź do treści

Badania PAE nad rolnictwem i hodowlą w 1953 roku / Territory of PAE investigations on agriculture and cattle raising in 1953 (mapa 187, karta XCIV)

[mapa pomocnicza]

Tytuł

Badania PAE nad rolnictwem i hodowlą w 1953 roku / Territory of PAE investigations on agriculture and cattle raising in 1953 (mapa 187, karta XCIV)

[mapa pomocnicza]

Temat

kultura materialna ; rolnictwo ; hodowla zwierząt ; badania terenowe 1953

Opis

mapa ukazuje badania PAE nad rolnictwem i hodowlą w 1953 roku; zawarto na niej następujące informacje: 1 – badania przeprowadzono, 2 – badania przeprowadzono – istnieją jednak braki w materiałach, 3 – 1-116 – czerwone liczby w określonym areale oznaczają badacza terenowego, zgodnie ze spisem, 4 – 105 - 116 – liczby podkreślone oznaczają badaczy prowadzących badania kontrolne i uzupełniające (mapa 190), 5 – (1956-1960) – liczby w nawiasach oznaczają daty badań terenowych nad budownictwem, 6 – schematyczne granice areałów, w których badacze prowadzili badania

Twórca

Bohdanowicz, Janusz ; Grocholski, Jerzy ; Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. III. Red. Józef Gajek. Warszawa 1968, syg. <PAE/AE/4> , <A.35/3>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1968

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0204_01>

Zasięg

ogólnopolski