Przejdź do treści

Formy węgłów chałup zrębowych / Form of framework huts corners (mapa 191, karta XCV)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Formy węgłów chałup zrębowych / Form of framework huts corners (mapa 191, karta XCV)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; ściana ; ściana z drewna ; konstrukcja ścian ; konstrukcja węgłowa

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych form węgłów chałup zrębowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Na obłap. 1 – z okrąglaków (forma reliktowa), 2 – z półokrąglaków (forma reliktowa), 3 – belki i płaskie dyle. B. Na rybi ogon. Z wystającymi końcami. 4 – z okrąglaków (forma reliktowa), 5 – z półokrąglaków (forma reliktowa), 6 – z belek i z dyli czworokątnie ciosanych. Z obciętymi końcami. 7 – z okrąglaków (forma reliktowa), 8 – z belek i z dyli czworokątnie ciosanych. C. Na węgieł prosty. Z wystającymi końcami. 9 – z okrąglaków lub półokrąglaków (forma reliktowa) 10 - z belek czworokątnie ciosanych. Z obciętymi końcami. 11 – z okrąglaków (forma reliktowa), 12 – z półokrąglaków (forma reliktowa), 13 – z belek czworokątnie ciosanych. D. Inne oznaczenia. 14 – chałupy zrębowe o nie określonej typologicznie formie węgłów, 15 – miejscowości stałej sieci PAE, w których stwierdzono brak chałup zrębowych. E. Zasięgi różnych konstrukcji. 16 – północno-wschodni zasięg częstego występowania konstrukcji ryglowej w budownictwie mieszkaniowym (por. mapę 195), 17 – zachodni zasięg przewagi konstrukcji zrębowej (por. mapę 193). 

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0208_01>

Zasięg

ogólnopolski