Przejdź do treści

Budownictwo sumikowo-łątkowe /Pole construction with beams (mapa 192, karta XCVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Budownictwo sumikowo-łątkowe /Pole construction with beams (mapa 192, karta XCVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; budynek gospodarczy ; elementy budynku ; ściana ; ściana z drewna ; konstrukcja ścian ; konstrukcja sumikowo-łątkowa ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje budownictwo sumikowo-łątkowe ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy o konstrukcji sumikowo-łątkowej. 1 – z okrąglaków, 2 – z półokrąglaków, 3 – z belek ciosanych. Zrębowe, z sienią o konstrukcji sumikowo-łątkowej. 4 – z okrąglaków, 5 – z belek czworokątnie ciosanych. Zrębowe, z elementami konstrukcji sumikowo-łątkowej. 6 – z belek czworokątnie ciosanych. B. Stodoły o konstrukcji sumikowo-łątkowej. 7 – z okrąglaków, 8 -  z półokrąglaków, 9 -  z belek czworokątnie ciosanych. O konstrukcji częściowo sumikowo-łątkowej. 10 - z belek czworokątnie ciosanych. C. Stajnie o konstrukcji sumikowo-łątkowej. 11 -  z okrąglaków, 12 - z półokrąglaków, 13 - z belek czworokątnie ciosanych. O konstrukcji częściowo sumikowo-łątkowej. 14 - z belek czworokątnie ciosanych. D. Inne oznaczenia. Stwierdzono istnienie konstrukcji sumikowo-łątkowej, ale brak bliższych określeń. 15 – chałupy, 16 – stodoły, 17 – stajnie, 18 – budynki sumikowo-łątkowe istnieją, ale brak bliższych określeń, 19 – wsie stałej sieci PAE, w których budynków sumikowo-łątkowych nie stwierdzono. E. Nazwy gwarowe elementów konstrukcji sumikowo-łątkowej. Słupów. 20 – „łątka”, 21 – „narożnik”, 22 – powszechnie występuje nazwa „słup” lub wyspowo określenia niepolskie „szulc”, „szuła”, „sztender”, por. J. Basara. Wyżłobień w słupach. 23 – zachodni zasięg nazwy „paza”, „paz” i podobne

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0209_01>

Zasięg

ogólnopolski