Przejdź do treści

Nasilenie występowania chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych / Incidence of framework huts and of pole construction with beams (mapa 193, karta XCVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Nasilenie występowania chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych / Incidence of framework huts and of pole construction with beams (mapa 193, karta XCVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; ściana ; ściana z drewna ; konstrukcja ścian ; konstrukcja węgłowa ; konstrukcja sumikowo-łątkowa

Opis

mapa ukazuje nasilenie występowania chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Częstotliwość występowania chałup zrębowych we wsiach stałej sieci PAE. 1 – do 10 %, 2 – 10-30 %, 3 – 30-50 %, 4 – 50-75 %, 5 – powyżej 75 %. B. Częstotliwość występowania chałup sumikowo-łątkowych we wsiach stałej sieci PAE. 6 - do 10 %, 7 – 10-30 %, 8 – 30-50 %, 9 – 50-75 %, 10 – powyżej 75 %. C. Częstotliwość występowania chałup drewnianych wg danych statystycznych z 1957 r. 11 – do około 5 %, 12 – 5-30 %, 13 – 30-75 % (przeciętna około 57 %), 14 – powyżej 75 %. D. Inne oznaczenia. 15 – nie stwierdzono występowania chałup zrębowych ani sumikowo-łątkowych

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0210_01>

Zasięg

ogólnopolski