Przejdź do treści

Budownictwo drewniane / Wooden houses (mapa 194, karta XCVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Budownictwo drewniane / Wooden houses (mapa 194, karta XCVIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom; budynek gospodarczy ; elementy budynku ; ściana ; ściana z drewna ; konstrukcja ścian ; konstrukcja węgłowa ; konstrukcja sumikowo-łątkowa ; konstrukcja ryglowa ; mur pruski

Opis

mapa ukazuje różne typy budownictwa drewnianego ; zawarto na niej następujące informacje: A. Budownictwo o konstrukcji zrębowej (węgłowej). 1 – chałupy, 2 – stodoły (por. zeszyt II, mapa 100), 3 – stajnie, chlewy lub inne pomieszczenia dla zwierząt, 4 – chałupy, stodoły i stajnie, 5 – bliżej nie określone budynki zrębowe. B. Budownictwo o konstrukcji sumikowo-łątkowej. 6 – chałupy, 7 – stodoły (por. zeszyt II, mapa 100), 8 – stajnie, 9 – chałupy, stodoły i stajnie. 10 – bliżej nie określone budynki sumikowo-łątkowe. C. Inne oznaczenia. 11 – chałupy zrębowo-sumikowo-łątkowe, 12 – chałupy o ścianach sumikowo-łątkowych i ryglowych lub bitych, 13 – nie stwierdzono występowania budynków o konstrukcji zrębowej ani sumikowo-łątkowej. D. Nasilenie różnych materiałów i konstrukcji w budownictwie wiejskim w latach 1956-1965. Budynki murowane. 14 – ponad 70%, 15 – 50-70%, 16 – zachodnia granica poniżej 10%. Chałupy drewniane (zrębowe i łątkowe). 17 – ponad 75%, 18 – 50-75%, 19 – wschodnia granica poniżej 50%. Różne formy budynków ryglowych. 20 – przybliżona wschodnia granica zwartego i częstego występowania budynków o ścianach ryglowych wypełnionych cegłą (mur pruski)

Twórca

Gajek, Józef ; Gerlach-Kłodnicka, Antonina Jadwiga

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0211_01>

Zasięg

ogólnopolski