Przejdź do treści

Budynki o konstrukcji ryglowej / Transom constructions (mapa 195, karta XCIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Budynki o konstrukcji ryglowej / Transom constructions (mapa 195, karta XCIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; budynek gospodarczy ; elementy budynku ; ściana ; ściana z drewna ; konstrukcja ścian ; konstrukcja ryglowa ; mur pruski

Opis

mapa ukazuje występowanie budynków o konstrukcji ryglowej ;zawarto na niej następujące informacje: A. Budynki o ścianach ryglowych grodzone (polepione gliną lub nie). 1 – stodoły, 2 – stodoły i stajnie. Wypełnione gliną zmieszaną ze słomą, sieczką lub plewami, albo wypełnione kołkami owiniętymi zaglinionymi powrósłami za słomy (szachulec). 3 – chałupy, 4 – stodoły, 5 – stajnie, chlewy itp. 6 – chałupy, stodoły, stajnie, chlewy. Wypełnionych cegłami (mur pruski). 7 – chałupy, 8 – stodoły, 9 – stajnie i chlewy, 10 – chałupy, stodoły, stajnie i chlewy, 11 – budynki o nie określonej funkcji. B. Chałupy ryglowe bliżej nie określone. 12 – chałupy ryglowe, brak określenie materiału wypełniającego przestrzeń między ryglami, belkami i słupami. C. Różne formy układy rygli skośnych, wzmacniających naroża budynków ryglowych. 13 – rygiel lub zastrzał przy odrzwiach i narożach, 14 – kilka rygli krzyżujących się lub zestawionych pod kątem, 15 – rygle łukowate tworzące ornament. D. Inne oznaczenia. 16 – stwierdzono brak występowania budynków o ryglowej konstrukcji ścian (pominięto stodoły ryglowe szalowane, por. mapa 101), 17 – wschodnia granica występowania chałup drewnianych (zrębowych i łątkowych) o nasileniu poniżej 50%, 18 – zachodnia i północna granica zwartego występowania budownictwa drewnianego zrębowego i łątkowego, 19 – zwarty zasięg występowania budownictwa glino-bitego, 20 – znak górny oznacza, że zjawisko występuje obok zjawiska oznaczonego w polu głównym

Twórca

Gajek, Józef ; Kłodnicki, Zygmunt

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0212_01>

Zasięg

ogólnopolski