Przejdź do treści

Budynki glino-bite / Clay cottage buildings (mapa 196, karta C)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Budynki glino-bite / Clay cottage buildings (mapa 196, karta C)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; budynek gospodarczy ; elementy budynku ; ściana ; ściana z drewna ; konstrukcja ścian ; ściana ryglowa ; mur pruski ; ściana z gliny

Opis

mapa ukazuje występowanie budynków glino-bitych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Budownictwo o konstrukcji glino-bitej. 1 -  chałupy, 2 – stodoły (por. zeszyt II, mapa 102), 3 – stajnie i chlewy, 4 – chałupy, stodoły, stajnie, chlewy, 5 – budynki glino-bite bliżej nie określone (dane z literatury), 6 – budynki glino-bite, stwierdzono tradycje istnienia w przeszłości. B. Inne oznaczenia. 7 – zachodnia granica przewagi budynków drewnianych (ponad 50%), 8 – zachodnia i północna granica zwartego występowania budownictwa drewnianego zrębowego i łątkowego (wg mapy 194), 9 – wschodnia i południowa granica zwartego występowania budynków o ścianach ryglowych wypełnionych cegłą (mur pruski wg mapy 195)

Twórca

Gajek, Józef ; Kłodnicki, Zygmunt

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0213_01>

Zasięg

ogólnopolski