Przejdź do treści

Polepianie chałup zrębowych / Smearing and plastering huts with clay (mapa 198, karta CII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i danych z literatury]

Tytuł

Polepianie chałup zrębowych / Smearing and plastering huts with clay (mapa 198, karta CII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i danych z literatury]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; ściana ; ściana z drewna ; konstrukcja ścian ; konstrukcja węgłowa ; zabezpieczanie i pielęgnacja budynku ; techniki ; polepianie

Opis

mapa ukazuje polepianie chałup zrębowych; zawarto na niej następujące informacje: A. Polepianie wnętrza chałup zrębowych. 1 – część mieszkalną chałupy polepia się gliną, 2 – glinę zastępuje się wyprawą z wapna i piasku. B. Polepianie chałup zrębowych gliną zewnątrz. 3 – polepia się całą chałupę, 4 – zalepia się, lub niedawno zalepiało szpary na styku dwu belek, 5 – chałupy zrębowe istnieją, ale się ich w ogóle nie polepia. C. Inne oznaczenia. 6 – wschodnia granica reliktowego występowania chałup zrębowych (por. mapę 193), 7 – zachodnia granica dużej przewagi chałup zrębowych (por. mapę 193), 8 – zachodni zasięg chałup z niebieloną komorą.

- we wsi nie stwierdzono istnienia faktów kulturowych określonych na mapie 

Twórca

Wiraszko, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0215_01>

Zasięg

ogólnopolski