Przejdź do treści

Bielenie chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych / Whitening of framework huts and of pole (mapa 199, karta CII) 

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i danych z literatury]

Tytuł

Bielenie chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych / Whitening of framework huts and of pole (mapa 199, karta CII) 

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i danych z literatury]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; ściana ; ściana z drewna ; konstrukcja ścian ; konstrukcja węgłowa ; konstrukcja sumikowo-łątkowa ; zabezpieczanie i pielęgnacja budynku ; techniki ; bielenie

Opis

mapa ukazuje bielenie chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Bielenie zewnętrznych ścian chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych. 1 – bielenie całej chałupy, 2 – bielenie tylko części mieszkalnej chałupy z wyłączeniem komory, stajni, 3 – bielenie ścian chałupy w poprzeczne pasy na styku belek tworzących zrąb. B. Nie bieli się ścian chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych. 4 – we wsi nie stwierdzono bielenia chałup zrębowych i sumikowo-łątkowych zewnątrz (por. mapą 193). C. Inne oznaczenia. 5 – wschodnia granica reliktowego występowania chałup zrębowych (por. mapę 193), 6 – zachodnia granica dużej przewagi chałup zrębowych (por. mapę 193), 7 – obszar występowania chałup zrębowych polenionych gliną, bielonych, 8 – obszar występowania chałup bielonych w poprzeczne pasy na styku belek, 9 – obszar występowania chałup nie bielonych, 10 – występują chałupy bielone zewnątrz nie polepione gliną

- we wsi nie stwierdzono istnienia faktów kulturowych określonych na mapie 

Twórca

Wiraszko, Zofia

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0216_01>

Zasięg

ogólnopolski