Przejdź do treści

Konstrukcja powały (Stan z 1880-1965)  / Construction of the ceiling (mapa 200, karta CII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Konstrukcja powały (Stan z 1880-1965)  / Construction of the ceiling (mapa 200, karta CII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; elementy budynku ; dach ; konstrukcja dachu ; powała

Opis

mapa ukazuje konstrukcję powały ; zawarto na niej następujące informacje: A. Belki poprzeczne opierające się na sosrębie: (zjawisko istnieje lub istniało do niedawna). 1 – przechodzącym tylko przez izbę, względnie izby, 2 – przechodzącym przez izbę i sień, 3 – przechodzącym przez izbę, sień i stajnie lub drugą izbę, 4 – sosręby występują, brak bliższych danych. B. Deski powały opierają się na belkach: a) biegnących wzdłuż chałupy. 5 – dwóch, 6 – trzech lub więcej belkach, b) biegnących wszerz chałupy (trzech i więcej belkach), 6 – zjawisko częste, 7 – zjawisko rzadkie 

- we wsi nie stwierdzono istnienia faktów kulturowych określonych na mapie 

Twórca

Hanisch, Konrad

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0217_01>

Zasięg

ogólnopolski