Przejdź do treści

Relikty sosrębów / Relics of the beams supporting the ceiling (mapa 201, karta CII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Relikty sosrębów / Relics of the beams supporting the ceiling (mapa 201, karta CII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; elementy budynku ; dach ; konstrukcja dachu ; sosręb ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje relikty sosrębów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy z powałą na sosrębie – istnieją lub istniały do niedawna; sosręb. 1 – występuje w domu mieszkalnym, brak bliższych danych, 2 – występuje tylko w izbie bez podparcia, 3 – występuje podparty słupem, 4 – biegnie przez całą chałupę bez podparcia, 5 – występuje również w stajniach znajdujących się w części chałupy bez słupa. B. Nazwy sosrębów. 6 – „tram”, „trom”, „tran”, „tron”, 7 – „stragan”, „tragan”, „strzegan”, „dragan”, 8 – „ryspa”, „respa”, 9 – „unterzug”, 10 – „siestrzan”, „siestrzun”, „siostrzon”, 11 – „sosręb”, 12 – „podciąg”, 13 – inne nazwy („belek”, „belk”, „belka”, „matka”)

Twórca

Hanisch, Konrad

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0218_01>

Zasięg

ogólnopolski