Przejdź do treści

Dach czterospadowy / Hip roof (mapa 202, karta CIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Dach czterospadowy / Hip roof (mapa 202, karta CIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; budynek gospodarczy ; elementy budynku ; dach ; kształt dachu ; dach czterospadowy ; dach przyczółkowy

Opis

mapa ukazuje występowanie dachów czterospadowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Na budynkach mieszkalnych. 1 – występuje w dużej przewadze chałup zarówno starych, jak i budowanych w XX w. 2 – występuje na równi z innymi formami dachów (nowszymi), 3 – występuje rzadko, jedynie w starszych chałupach, 4 – występował, lecz zaginął w pierwszej połowie XX w., 5 – stwierdzono sporadyczne występowanie dachu dymnikowego, 6 – zasięg dachu czterospadowego (wg J. Klimaszewskiej), 7 – zasięg dachu dymnikowego (wg J. Klimaszewskiej). B. Na budynkach gospodarczych. 8 – północno-zachodnia granica zasięgu występowania dachu czterospadowego na budynkach gospodarczych

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0219_01>

Zasięg

ogólnopolski