Przejdź do treści

Dach naczółkowy i przyczółkowy / Over pediment and under pediment roofs (mapa 203, karta CIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Dach naczółkowy i przyczółkowy / Over pediment and under pediment roofs (mapa 203, karta CIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; budynek gospodarczy ; elementy budynku ; dach ; kształt dachu ; dach czterospadowy ; dach przyczółkowy ; dach naczółkowy

Opis

mapa ukazuje występowanie dachów naczółkowych i przyczółkowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono występowanie dachu naczółkowego w XIX w. i obecnie. 1 – na równi z innymi formami dachów, 2 – rzadko, 3 – zaginął w XIX w. Przed II wojną światową. 4 – zasięg dachu naczółkowego wg J. Klimaszewskiej. Występuje od niedawna, rozpowszechnia się wraz z dachówką bądź blachą. 5 – na równi z innymi formami dachów, 6 – rzadko, jedynie w najnowszych chałupach. B. Stwierdzono występowania dachu przyczółkowego, „podhalańskiego”, krytego gontem. 7 – przeważnie na chałupach, 8 – rzadko na chałupach, 9 – często na budynkach gospodarczych, 10 – rzadko na budynkach gospodarczych. Przyczółkowego krytego słomą. 11 – rzadko na chałupach, 12 – zasięg dachu przyczółkowego wg J. Klimaszewskiej

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0220_01>

Zasięg

ogólnopolski