Przejdź do treści

Dach dwuspadowy / Saddle roof (mapa 204, karta CIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Dach dwuspadowy / Saddle roof (mapa 204, karta CIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; budynek gospodarczy ; elementy budynku ; dach ; kształt dachu ; dach dwuspadowy

Opis

mapa ukazuje występowanie dachów dwuspadowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Dach dwuspadowy bez daszka okapowego. Występował w XIX w. i występuje obecnie. 1 – wyłącznie lub w dużej przewadze, 2 – na równi z innymi formami dachów. Pojawił się na chałupach w początkach XX w. i występuje obecnie. 3 – wyłącznie lub w dużej przewadze, 4 – na równi z innymi formami dachów, 5 – rzadko, tylko w najnowszych budynkach. Występuje w budynkach gospodarczych. 6 – południowo-wschodnia granica wyłączności występowania dachu dwuspadowego na budynkach gospodarczych. B. Dach dwuspadowy z daszkiem okapowym, występował w XIX w. i występuje obecnie. 7 – w większości chałup, 8 – na równi z innymi formami dachów, 9 – rzadko, 10 – występowanie dachu dwuspadowego z daszkiem przyczółkowym nie osłoniętym i osłoniętym (wg J. Klimaszewskiej) 

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0221_01>

Zasięg

ogólnopolski