Przejdź do treści

Współwystępowanie form dachów / Forms of roofs on the huts (mapa 205, karta CIII)

na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Współwystępowanie form dachów / Forms of roofs on the huts (mapa 205, karta CIII)

na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; elementy budynku ; dach ; kształt dachu ; dach czterospadowy ; dach dwuspadowy ; dach naczółkowy

Opis

mapa ukazuje współwystępowanie różnych form dachów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nasilenie występowania różnych form dachów. Dachy czterospadowe, dachy dwuspadowe, dachy naczółkowe występują. 1 – wyłącznie lub w zdecydowanej przewadze, 2 – na równi z innymi formami, 3 – rzadko. B. Inne oznaczenia. 4 – obszar przewagi chałup zrębowych (por. mapę 194)

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0222_01>

Zasięg

ogólnopolski