Przejdź do treści

Dachy na sochę i ślemię oraz slegowe / Roofs on the bifurcated vertical poles („sochy i ślemia”); roofs on horizontal poles („slegi”) (mapa 207, karta CV)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1966 i innych źródeł]

Tytuł

Dachy na sochę i ślemię oraz slegowe / Roofs on the bifurcated vertical poles („sochy i ślemia”); roofs on horizontal poles („slegi”) (mapa 207, karta CV)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1966 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; budynek gospodarczy ; elementy budynku ; dach ; konstrukcja dachu ; dach sochowy ; dach na slegi ; dach krokwiowy

Opis

mapa ukazuje występowanie dachów na sochę i ślemię oraz slegowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie konstrukcji na sochę. Po II wojnie światowej. a) budynki mieszkalne, b) stodoły. 1 – na sochę, 2 – na pół sochy. W XVIII i XIX wieku. a) budynki mieszkalne, b) stodoły. 3 – dane z literatury etnograficznej lub tradycje ustne stwierdzone we wsiach, 4 – obszar występowania dachów na sochę w chałupie wg J. Klimaszewskiej. B. Reliktowe występowanie konstrukcji slegowej. 5 – stwierdzono występowanie dachu slegowego w spichrzach. C. Nowsze systemy budowlane nawiązujące do konstrukcji na sochę. a) budynki mieszkalne, b) budynki gospodarcze. 6 – na pojedynczy stolec, na tzw. najczęściej „konia”, 7 – na stolec, który tworzą dwa rzędy słupów. D. Obszar przewagi różnych form osadzenia dachu krokwiowego. 8 – bezpośrednio na zrębie, 9 – na płatwi wysuniętej poza zrąb, 10 – na obszarze niezakreskowanym przeważa osadzenie krokwi na belkach powały 

- nie stwierdzono występowania zjawiska określonego w tytule mapy
- znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0224_01>

Zasięg

ogólnopolski