Przejdź do treści

Sposoby łączenia krokwi / Means of connecting the rafters (mapa 208, karta CV)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1966 i innych źródeł]

Tytuł

Sposoby łączenia krokwi / Means of connecting the rafters (mapa 208, karta CV)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1966 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; elementy budynku ; dach ; konstrukcja dachu ; dach krokwiowy ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje sposoby łączenia krokwi ; zawarto na niej następujące informacje: A. Sposoby wiązania krokwi. a) istniały ale zaginęły, b) występują powszechnie, c) pojawiły się w XX w. 1 – na nakładkę, 2 – na czop, 3 – na styk, 4 – nie określono techniki wiązania. B. Obszary, na których krokwie nazywają. 5 – „krokwie” lub podobnie, 6 – „kozły”, „koźliny” lub podobnie

- nie stwierdzono występowania zjawiska określonego w tytule mapy
- znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0225_01>

Zasięg

ogólnopolski