Przejdź do treści

Zabezpieczanie grzbietu dachów krytych słomą / Protecting of the combs of roofs covered with straw (mapa 210, karta CV)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1966 i innych źródeł] 

Tytuł

Zabezpieczanie grzbietu dachów krytych słomą / Protecting of the combs of roofs covered with straw (mapa 210, karta CV)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1966 i innych źródeł] 

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; elementy budynku ; dach ; pokrycie ; słoma

Opis

mapa ukazuje zabezpieczanie grzbietu dachów krytych słomą ; zawarto na niej następujące informacje: A. Grzbiet dachu pokryty słomą zabezpieczony jest. 1 – kalonką, słomą z perzem, 2 – koźlinami, 3 – żerdziami, 4 – jarzmem. B. Grzbiet słomianego dachu jest pokryty. 5 – gontami lub deskami, 6 – dachówkami. C. Zasięgi słomianych dachów rozściełanych. 7 – południowo-wschodnia granica wg J. Klimaszewskiej, 8 – południowo-wschodnia granica wg badań PAE (1956-1965). D. Inne oznaczenia. 9 – nie określono sposobów zabezpieczania grzbietu słomianych dachów, 10 – nie stwierdzono występowania dachów krytych słomą

- nie stwierdzono występowania zjawiska określonego w tytule mapy
- znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0227_01>

Zasięg

ogólnopolski