Przejdź do treści

Materiały do krycia dachów /Roofing material (mapa 211, karta CVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Materiały do krycia dachów /Roofing material (mapa 211, karta CVI)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; budynek gospodarczy ; elementy budynku ; dach ; pokrycie ; słoma ; trzcina ; gont ; dranica ; deski ; dachówka ; papa ; blacha ; eternit

Opis

mapa ukazuje materiały do krycia dachów ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stare zanikające rodzaje pokrycia dachu słomą. 1 – przeważnie, 2 – na równi z dachami o innym pokryciu, 3 – rzadko, 4 – relikty, 5 -  istnieją tylko tradycje pokrywania dachów słomą. – trzciną. 6 – istnieją w starych chałupach. – gontami. 7  – przeważnie, 8 – na równi z dachami o innym pokryciu, 9 – rzadko, 10 – istnieją tylko tradycje pokrywania dachów gontami, 11 – obszar krycia dachu chałupy gontami wg J. Klimaszewskiej. – dranicami i deskami. 12 – na równi z dachami o innym pokryciu, 13 – rzadko, 14 – istnieją tylko tradycje krycia dachu dranicami, 15 – obszar krycia dachu chałupy dranicami i deskami wg J. Klimaszewskiej. B. Nowe upowszechniające się w XIX i XX w. materiały do krycia dachów chałupdachówka. 16 – przeważnie, 17 – na równi z dachami o innym pokryciu, 18 – rzadko, jedynie w najnowszych chałupach. – inne materiały (papa, blacha, eternit). 19 – przeważnie, 20 – na równi z dachami o innym pokryciu, 21 – rzadko, 22 – wyłącznie w najnowszych chałupach. C. Zasięgi krycia dachów budynków gospodarczych słomą. 23 – północno-zachodnia granica występowania dachów krytych słomą, 24 – północno-zachodnia granica zdecydowanej przewagi występowania dachów krytych słomą. D. Inne oznaczenia. 25 – znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 26 – znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Bohdanowicz, Janusz

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0228_01>

Zasięg

ogólnopolski