Przejdź do treści

Chałupy asymetryczne jednoizbowe / Asymmetric one-room huts (mapa 212, karta CVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Chałupy asymetryczne jednoizbowe / Asymmetric one-room huts (mapa 212, karta CVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; dom szerokofrontowy ; dom asymetryczny jednoizbowy

Opis

mapa ukazuje występowanie chałup asymetrycznych jednoizbowych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy dwuwnętrzne z paleniskiem w izbie. Z piecem piekarskim w izbie, tworzącym jedną bryłę z paleniskiem (i piecem do ogrzewania). 1 – sień nieprzechodnia, 2 – sień przechodnia. Z piecem piekarskim w sieni nie podzielonej lub wyodrębnionym kominie-kuchni. 3 – sień nieprzechodnia, 4 – sień przechodnia. Piec piekarski znajduje się poza chałupą. 5  – sień nieprzechodnia. B. Chałupy z paleniskiem poza izbą (z alkierzem lub bez). Palenisko w kominie-kuchni. 6 – obsługiwane z komina-kuchni, 7 – obsługiwane z izby przez otwór w ścianie, zamykany drzwiczkami. Z piecem piekarskim w kominie często przekształconym w kuchnię. 8 – palenisko obsługiwane z komina-kuchni, 9 – palenisko obsługiwane z izby przez otwór w ścianie, zamykany drzwiczkami. C. Chałupy asymetryczne dwuwnętrzne jednoizbowe – bez określenia lokalizacji paleniska i pieca piekarskiego (dane z literatury). 10 – z sienią nieprzechodnią, 11 – z sienią przechodnią. D. Chałupy asymetryczne trójwnętrzne jednoizbowe z komorą posiadającą wejście z sieni. Palenisko i piec piekarski w izbie. 12 – z sienią nieprzechodnią, 13 – z sienią przechodnią. E. Inne oznaczenia. 14 – północne granice i zasięgi chałup z sienią przechodnią, 15 – wschodnia i południowa granica występowania chałup z piecem piekarskim w sieni w kominie-kuchni (por. poz. legendy 9 i 10), 16 – wschodnia i południowa granica występowania chałup z paleniskiem w izbie i piecem piekarskim poza chałupą (por. poz. legendy 6-8), 17 – chałupy z paleniskiem w izbie, piecem piekarskim w kominie, 18 – północny zasięg występowania chałup jednoizbowych z komorą, sienią przechodnią lub nieprzechodnią (por. poz. 13 i 14)

- nie stwierdzono występowanie zjawiska określonego w tytule mapy
- znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie

Twórca

Pyzik, J. [Józef]

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0229_01>

Zasięg

ogólnopolski