Przejdź do treści

Lokalizacja palenisk i pieców piekarskich w chałupach asymetrycznych trójwnętrznych o układzie amfiladowym / Location af hearths and baking ovens in asymmetric tripartite huts with a suite rooms lying in one line (mapa 213, karta CVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Lokalizacja palenisk i pieców piekarskich w chałupach asymetrycznych trójwnętrznych o układzie amfiladowym / Location af hearths and baking ovens in asymmetric tripartite huts with a suite rooms lying in one line (mapa 213, karta CVII)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; dom szerokofrontowy ; dom asymetryczny trójwnętrzny amfiladowy ; elementy budynku ; wnętrze ; urządzenia ogniowe ; piec ; piec piekarski

Opis

mapa ukazuje lokalizację palenisk i pieców piekarskich w chałupach asymetrycznych trójwnętrznych o układzie amfiladowym ; zawarto na niej następujące informacje: A. Z paleniskiem w pierwszej izbie. Z piecem piekarskim w izbie, tworzącym jedną bryłę z paleniskiem. a) jednoizbowe, z komorą za izbą. 1 – z sienią nieprzechodnią, 2 – z sienią przechodnią. b) dwuizbowe. 3 – z sienią nieprzechodnią, 4 – z sienią przechodnią. Z piecem piekarskim w sieni lub wydzielonym kominie-kuchni. 5 – jednoizbowe z komorą za izbą, z sienią nieprzechodnią. B. Z paleniskiem poza izbą. Palenisko i piec znajduje się w szerokim kominie-kuchni. 6 – jednoizbowe z komorą za izbą, z sienią nieprzechodnią. C. Brak danych o urządzeniach ogniowych. 7 – dwuizbowe z sienią nieprzechodnią, 8 – jednoizbowe z komorą za izbą z sienią nieprzechodnią. D. Inne oznaczenia. 9 – zasięg chałup o układzie amfiladowym i nieprzechodniej sieni, 10 – północne granice częstego występowania chałup o układzie amfiladowym

- nie stwierdzono występowanie zjawiska określonego w tytule mapy
- znak górny niepełny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie

Twórca

Pyzik, J. [Józef]

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0230_01>

Zasięg

ogólnopolski