Przejdź do treści

Nazwy podcieni w ścianie szczytowej / Names of porches in a gable end (mapa 223, karta CIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1960 i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy podcieni w ścianie szczytowej / Names of porches in a gable end (mapa 223, karta CIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1960 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; dom wąskofrontowy ; dom podcieniowy ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie nazw podcieni w ścianie szczytowej ; zawarto na niej następujące informacje: A. Nazwy podcieni w szczycie. 1 – „wystawa” i pokrewne, 2 – „przeddomk”, 3 – „przyłap”, 4 – „poddaszek”, 5 – „podkomórka”, „podokiennik”, 6 – „przyzba”, 7 – „leba”, „vorleba”, „loba”. B. Oznaczenia dodatkowe. Formy podcieni. 8 – słupowe pełnofrontowe, 9 – słupowe przyłapowe, 10 – bezsłupowe pełnofrontowe, 11 – brak dodatkowego znaku górnego oznacza nieokreślony rodzaj podcienia. Rozplanowanie wnętrza. 12 – szerokofrontowe. C. Inne oznaczenia. 14 – desygnat występuje, brak nazwy podcienia, 15 – wsi stałej sieci PAE, w których podcieniowe chałupy nie występują

Twórca

Jagieła, Kazimierz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0240_01>

Zasięg

ogólnopolski