Przejdź do treści

Formy chałup na obszarach peryferyjnych / Forms of huts in periphery territories (mapa 224, karta CX)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Formy chałup na obszarach peryferyjnych / Forms of huts in periphery territories (mapa 224, karta CX)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; dom szerokofrontowy ; dom wąskofrontowy ; dom bez podcienia ; dom podcieniowy ; dom z sienią korytarzową ; podcień ; podcień słupowy ; podcień narożny

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych form chałup na obszarach peryferyjnych ; zawarto na niej następujące informacje: A. Chałupy ze stajniami pod jednym dachem, i wewnętrznymi przejściami. Parterowe, - szerokofrontowe – ustawione w jednym rzędzie. 1 – chałupa, stajnia, stodoła, 2 – chałupa, stajnia (stodołą osobno), 3 – chałupa, stodoła (stajnia osobno), - szerokofrontowe ustawione pod kątem, 4 – stodoła przystawiona pod kątem do chałupy i stajni, - wąskofrontowe bez podcienia, z sienią korytarzową składającą się z: 5 – chałupy, stajni i czasem stodoły (por. zeszyt II, mapa 110), - wąskofrontowe podcieniowe z sienią korytarzową składającą się z: 6 – chałupy, stajni i czasem stodoły (por. mapę 222). Piętrowe, - bez podcieniowego podjazdu, 7 – część mieszkalna na parterze (przeważnie kuchnia) i na piętrze, część gospodarcza na parterze, - z podcieniowym podjazdem, 8 – pomieszczenie nad podcieniem wykorzystane jest jako część mieszkalna albo do przechowywania ziarna (wg J. Bohdanowicza), - chałupy orawskie z wyżką (wg W. Jostowej), 9 – istnieją do dziś, 10 – istniały w przeszłości. B. Chałupy ze stajnią lub komorą pod jednym dachem, ale bez przejścia wewnętrznego (por. mapy 214, 215). 11 – ze stajnią, 12 – z komorą. C. Chałupy szerokofrontowe z podcieniem. 13 – zachodni zasięg występowania chałup z podcieniem w ścianie dłuższej (por. zeszyt III, mapa 184), 14 – podcień narożny z wejściem do komory (por. zeszyt III, mapa 184), 15 – pseudopodcieniowe – słupy w ścianie szczytowej mają charakter wystroju (por. mapę 221). D. Chałupy o ścianach przysłupowych. 16 – zwarty zasięg występowanie chałup przysłupowych (por. zeszyt II, mapa 129). E. Chałupy wąskofrontowe bez podcienia. 17 – stojące osobno bez budynków gospodarczych. F. Chałupy częściowo piętrowe. 18 – ustawione na stokach wzniesień. G. Inne oznaczenia. 19 – wschodni i południowo-zachodni zwarty zasięg występowania pieców piekarskich poza chałupą (por. zeszyt III, mapa 112), 20 – północny zwarty zasięg występowania dachu podhalańskiego (por. mapę 203)

Twórca

Gajek, Józef ; Skarżyński ; Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0241_01>

Zasięg

ogólnopolski