Przejdź do treści

Nazwy sieni / Names of the hallway (mapa 227, karta CXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Nazwy sieni / Names of the hallway (mapa 227, karta CXI)

[na podstawie badań PAE z lat 1956-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; budownictwo ; budynek ; budynek mieszkalny ; dom ; wnętrze ; sień ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie różnych nazw sieni ; zawarto na niej następujące informacje: A. Stwierdzono występowanie wyłącznie nazwy „sień” i pokrewne. 1 – „sień” i pokrewne. B. Oprócz nazw „sień” i pokrewnych, stwierdzono występowanie. 2 – „domk”, „domek”, „dum”, 3 – „chyż”, „chyża”, 4 – „podcień”, 5 – „przedpokój”, 6 – „korytarz”, nazwa nowa szerząca się wraz z nazwami „pokój”, „kuchnia”, 7 – północny zasięg „chyż”, „chyża” w znaczeniu chałupa, 8 – obszar, na którym nie uwzględniono nazw sprzed II wojny światowej

- północny zwarty zasięg nazwy „chyż”, „chyża” na określenie całej chałupy wg Małego Atlasu Gwar Polskich
- obszar gwar przemieszanych na skutek ruchów przesiedleńczych w roku 1945 i następnych (wg Małego Atlasu Gwar Polskich)

Twórca

Skarżyński, Tomasz

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0244_01>

Zasięg

ogólnopolski