Przejdź do treści

Naszyjne jarzmo podwójne /Double neck yoke (mapa 229, karta CXII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Naszyjne jarzmo podwójne /Double neck yoke (mapa 229, karta CXII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; transport pociągowy ; transport wołowy ; zaprzęg ; jarzmo ; jarzmo naszyjne ; jarzmo ramowate ; jarzmo kulowe ; jarzmo kabłączkowe ; jarzmo żeberkowe

Opis

mapa ukazuje występowanie naszyjnego jarzma podwójnego ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie naszyjnego jarzma podwójnego w latach 1960-1965 (nazwa: „jarzmo” i pokrewne). a) częste, b) sporadyczne, c) zanikło. 1 – ramowate, 2 – kulowe, 3 – kabłączkowe, 4 – żeberkowe. B. Zasięgi naszyjnego jarzma podwójnego (wg K. Moszyńskiego). 5 – ramowate, 6 – kulowe, 7 – podwójne nieokreślonego typu. C. Inne oznaczenia. 8 – stwierdzono w przeszłości występowanie naszyjnego jarzma podwójnego, 9 – nie stwierdzono występowania naszyjnego jarzma podwójnego, 10 – znak w nawiasie oznacza, że występowanie danej formy jarzma stwierdzono jedynie w gospodarstwach folwarcznych, 11 - znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 12- znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0246_01>

Zasięg

ogólnopolski