Przejdź do treści

Odmiany jarzma ramowatego i kulowego / Variants of a frame- and hook-shaped yoke (mapa 230, karta CXIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Odmiany jarzma ramowatego i kulowego / Variants of a frame- and hook-shaped yoke (mapa 230, karta CXIII)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; transport pociągowy ; transport wołowy ; zaprzęg ; jarzmo ; jarzmo naszyjne ; jarzmo ramowate ; jarzmo kulowe

Opis

mapa ukazuje odmiany jarzma ramowatego i kulowego ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie odmian jarzma ramowatego. Jarzmo ramowate, proste, a) istniało w latach 1960-1965, b) istniało, ale zanikło. 1ab – odmiana północno-zachodnia, 2 – odmiana małopolska. Jarzmo ramowate, profilowane. 3ab – odmiana ogólnopolska, 4 – odmiana południowa (góralska), 5 – odmiana zabużańska. B. Występowanie odmian jarzma kulowego. 6ab – forma typowa, 7 – odmiana kulowo-żeberkowa. C. Występowanie w przeszłości naszyjnego jarzma podwójnego. 8 – typu ramowatego, 9 – typu kulowego, 10 – nieokreślonego typu. D. Zgeneralizowane zasięgi odmian jarzma ramowatego. 11 – północno-zachodni, 12 – małopolski, 13 – południowy. E. Inne oznaczenia. 14 – zasięg kulowo-żeberkowej odmiany jarzma kulowego, 15 – zgeneralizowane zasięgi jarzma kulowego wg K. Moszyńskiego i PAE (nie licząc przeniesień po 1945 r.), 16 – północno-wschodnia granica występowania jarzma ramowatego wg K. Moszyńskiego i PAE, 17 – zgeneralizowane zasięgi naszyjnego jarzma podwójnego na Ziemiach Zachodnich wg K. Moszyńskiego i PAE (nie licząc przeniesień po 1945 r.), 18 – nie stwierdzono występowania jarzma ramowatego lub kulowego, 19 – znak w nawiasie oznacza, że występowanie danej formy jarzma stwierdzono jedynie w gospodarstwach folwarcznych, 20 - znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 21- znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0247_01>

Zasięg

ogólnopolski