Przejdź do treści

Jarzmica, jarzmo przyrożne i chomąto bydlęce / Single yoke, horn yoke and horsecollar (mapa 231, karta CXIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Jarzmica, jarzmo przyrożne i chomąto bydlęce / Single yoke, horn yoke and horsecollar (mapa 231, karta CXIV)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; transport pociągowy ; transport wołowy ; zaprzęg ; jarzmo ; jarzmo przyrożne ; uprząż ; chomąto ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje występowanie jarzmic, jarzma przyrożnego i chomąta bydlęcego ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie różnych form uprzęży bydlęcej, w zaprzęgu parzystym lub pojedynczym. 1 – jarzmica (nazwy: „jarzemko”, „jarzmica” i pokrewne), 2 – jarzmo przyrożne (nazwy: „jarzmo”, „jarzemko” i pokrewne), 3 – chomąto bydlęce (nazwy: „chomąt rozpinany” i pokrewne). B. Zgeneralizowane zasięgi zaprzęgu w naszyjne jarzma podwójne (wg K. Moszyńskiego i PAE). 4 – typu ramowatego, 5 – typu kulowego, 6 – typu nieokreślonego. C. Inne oznaczenia. 7 – zgeneralizowany wschodni zasięg częstego występowania jarzmicy, jarzma, jarzma przyrożnego i chomąta bydlęcego, 8 – nie stwierdzono występowania zaprzęgu w jarzmicę, jarzmo przyrożne lub chomąto bydlęce, 9 - znak w nawiasie oznacza, że występowanie danej formy zaprzęgu stwierdzono jedynie w gospodarstwach folwarcznych, 11 - znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 12- znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0248_01>

Zasięg

ogólnopolski