Przejdź do treści

Typy i odmiany chomąta / Types and variants of a horsecollar (mapa 232, karta CXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965 i innych źródeł]

Tytuł

Typy i odmiany chomąta / Types and variants of a horsecollar (mapa 232, karta CXV)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965 i innych źródeł]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; transport pociągowy ; transport koński ; uprząż ; chomąto ; nazwy gwarowe

Opis

mapa ukazuje rozmieszczenie typów i odmian chomąta ; zawarto na niej następujące informacje: A. Występowanie zaprzęgu w chomąta nierozpinane, w latach 1960-1965. 1 – ze zwieńczeniem rozwidlonym (tzw. „chomąt krakowski”), 2 – za zwieńczeniem spiczastym (tzw. „chomąto śląskie” lub „rzeszowskie”), 3 – ze zwieńczeniem zaokrąglonym (brak osobnej nazwy), 4 – chomąto nierozpinane zanikło, materiał nie pozwala na określenie odmiany. B. Występowanie zaprzęgu w chomąto rozpinane, w latach 1960-1965 (tzw. „chomąto”, „chomąt prosty” lub „ruski”). 5 – z dugą, 6 – bez dugi. C. Zgeneralizowane zasięgi występowania różnych form zaprzęgu konnego (nie licząc przeniesień po 1945 r.). 7 – zasięg chomąta poza obszarem występowania dugi wg K. Moszyńskiego, 8 – północny zasięg występowania chomąta nierozpinanego wg K. Moszyńskiego i PAE, 9 – południowo-zachodni zasięg chomąta z dugą wg K. Moszyńskiego, 10 – zasięg chomąta rozpinanego wg K. Moszyńskiego i PAE, 11 – południowo-zachodni zasięg zaprzęgu w szle wg K. Moszyńskiego. D. Inne oznaczenia. 12 – nie stwierdzono występowania zaprzęgu w chomąto, 13 - znak w nawiasie oznacza, że występowanie danej formy chomąta stwierdzono jedynie w gospodarstwach folwarcznych, 14 – znak podkreślony linią przerywaną oznacza, że używanie chomąta stwierdzono tylko wyjątkowo w razie odparzenia konia w zaprzęgu w szle, 15 - znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 16 - znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0249_01>

Zasięg

ogólnopolski