Przejdź do treści

Zanikanie zaprzęgu w naszyjne jarzmo podwójne / Vanishing of the team with double neck yoke (mapa 236, karta CXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965]

Tytuł

Zanikanie zaprzęgu w naszyjne jarzmo podwójne / Vanishing of the team with double neck yoke (mapa 236, karta CXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; transport pociągowy ; transport wołowy ; zaprzęg ; jarzmo ; jarzmo naszyjne ; jarzmo ramowate ; jarzmo kulowe

Opis

mapa ukazuje zanikanie zaprzęgu w naszyjne jarzmo podwójne ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zanikanie zaprzęgu w naszyjne jarzmo podwójne. 1 – XIX lub XX w. przed 1914 rokiem, 2 – w latach 1914-1945, 3 – po II wojnie światowej, 4 – stwierdzono występowanie w latach 1960-1965. B. Zgeneralizowane zasięgi występowania naszyjnego jarzma podwójnego, wg K. Moszyńskiego i PAE (nie licząc przeniesień po 1945 roku). 5 – ramowatego, 6 – kulowego, 7 – nieokreślonego typu. C. Inne oznaczenia. 8 – znak w nawiasie oznacza, że występowanie jarzma stwierdzono jedynie w gospodarstwach folwarcznych, 9 – znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 10 – znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0253_01>

Zasięg

ogólnopolski