Przejdź do treści

Rozpowszechnianie się i zanikanie zaprzęgu w chomąto / Spreading and vanishing of the horsecollar team (mapa 237, karta CXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965]

Tytuł

Rozpowszechnianie się i zanikanie zaprzęgu w chomąto / Spreading and vanishing of the horsecollar team (mapa 237, karta CXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; transport pociągowy ; transport koński ; uprząż ; chomąto

Opis

mapa ukazuje rozpowszechnianie się i zanikanie zaprzęgu w chomąto ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zaprzęg w chomąto nierozpinane, występował w XIX w, pojawił się w końcu XIX wieku lub w I połowie XX wieku, a) ze zwieńczeniem rozwidlonym. 1 – zaniknął przed II wojną światową, 2 – zaniknął po II wojnie światowej, 3 – stwierdzono występowanie w latach 1960-1965, b) ze zwieńczeniem spiczastym lub zaokrąglonym. 4 – zaniknął przed II wojną światową, 5 – zaniknął po II wojnie światowej, 6 – stwierdzono występowanie w latach 1960-1965. B. Zaprzęg w chomąto rozpinane. 7 – zaniknął przed II wojną światową, 8 – zaniknął po II wojnie światowej, 9 – stwierdzono występowanie w latach 1960-1965. C. Inne oznaczenia. 10 – chomąto nierozpinane zanikło, materiał nie pozwala na określenie odmiany, 11 – północno-wschodnia granica zwartego zasięgu chomąta nierozpinanego w XIX w., 12 – znak w nawiasie oznacza, że występowanie danej formy chomąta stwierdzono tylko w gospodarstwach folwarcznych, 13 – znak podkreślony linią przerywaną oznacza, że używanie chomąta stwierdzono tylko wyjątkowo w razie odparzenia konia w zaprzęgu w szle, 14  – znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 15 – znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0254_01>

Zasięg

ogólnopolski