Przejdź do treści

Rozpowszechnianie się i zanikanie różnych form zaprzęgu w szle / Spreading and vanishing of various forms of light horseharness (mapa 238, karta CXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965]

Tytuł

Rozpowszechnianie się i zanikanie różnych form zaprzęgu w szle / Spreading and vanishing of various forms of light horseharness (mapa 238, karta CXIX)

[na podstawie badań PAE z lat 1960-1965]

Temat

kultura materialna ; transport i komunikacja ; transport lądowy ; transport zwierzęcy ; transport pociągowy ; transport koński ; uprząż ; szle

Opis

mapa ukazuje rozpowszechnianie się i zanikanie różnych form zaprzęgu w szle ; zawarto na niej następujące informacje: A. Zaprzęg w szle prymitywne, występował w XIX wieku, pojawił się w końcu XIX wieku lub w pierwszej połowie XX wieku. 1 – zaniknął przed II wojną światową, 2 – zaniknął po II wojnie światowej, 3 – stwierdzono występowanie w latach 1960-1965. B. Zaprzęg w szle ulepszone. 4 - zaniknął po I lub II wojnie światowej, 5 – stwierdzono występowanie w latach 1960-1965. C. Inne oznaczenia. 6 – szle zanikły, materiał nie pozwala na określenie typu, 7 – południowo-wschodnia granica zwartego zasięgu szli ulepszonych w II połowie XIX w, 8 – znak w nawiasach oznacza, że występowanie danej formy szli stwierdzono jedynie w gospodarstwach folwarcznych, 9 – podkreślenie trzema kropkami oznacza, że używanie szli stwierdzono tylko w razie odparzenia konia w zaprzęgu w chomąto, 10 – znak podkreślony linią ciągłą oznacza, że używanie szli stwierdzono jedynie w zaprzęgu wyjazdowym, 11 – znak górny oznacza, że zjawisko występuje we wsi obocznie, 12 – znak dolny oznacza, że zjawisko pojawiło się po II wojnie światowej

Twórca

Grocholski, Jerzy

Źródło

Polski atlas etnograficzny. T. IV. Red. Józef Gajek. Warszawa 1971, syg. <PAE/AE/5> , <A.35/4>

Wydawca

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Data

1971

Współtwórca

Gajek, Józef. Kier. nauk.

Prawa

umowa z twórcą (umowa licencyjna)

Powiązanie

Polski Atlas Etnograficzny ; Polish Ethnographic Atlas

Format

image/jpeg

Język

pol

Rodzaj

mapa ; atlas

Identyfikator

syg. <PAE_MO_0255_01>

Zasięg

ogólnopolski